home | about | partners | faq | contact


  play details
 
search

You can use wildcards.
 
 advanced search >>
 
 select language of
translation >>
 
 alphabetical list
by playwright >>
play "Das goldene Vlies"

original title Het gulden vlies 
original language Dutch 
playwright Erik-Ward Geerlings
world premiere 1999
title of translation Das goldene Vlies 
language of translation German 
translator Alexandra Koch
synopsis

Het gulden vlies is een tragedie op basis van het Medeaverhaal. Zich baserend op feiten uit de mythologie, beschrijft Geerlings het bezoek van de Griek Iason aan de 'barbaarse' koning Aietes om het gulden vlies te bemachtigen. Hij wordt hierbij geholpen door de godinnen Hera en Aphrodite, die zelf interesse hebben in het vlies maar geen zin om daarvoor naar de barbaren af te reizen. Ze gebruiken een veelbeproefd middel en sturen Eros op Medea af. Medea wordt verliefd op Iason en steunt hem als hij het gulden vlies rooft en haar broer vermoordt, in ruil voor de belofte van een gelukkig leven met hem. Maar eenmaal terug wil Iason met de dochter van koning Kreon trouwen om zijn positie te verbeteren. Kreon op zijn beurt stemt in met dit huwelijk in ruil voor het lustopwekkende gulden vlies, waarmee hij zijn vrouw weer tot de liefdesdaad hoopt aan te zetten. Medea is woedend en zint op wraak. Maar anders dan in de klassieke werken van de oude Griekse dichters, waarin Medea de kinderen doodt om Iason te straffen, verdwijnt ze hier geruisloos van het toneel. Middelpunt van de aandacht is Kreon, die niet zijn vrouw maar zijn dochter op bezoek krijgt, terwijl het gulden vlies zijn werk doet. In een incestueuze, gesuggereerde verkrachting wordt hij gestraft voor zijn verlangen naar een geforceerde, opbloeiende liefde tussen hem en zijn vrouw.
Het in poëtische zinnen en met veel humor geschreven toneelstuk gaat over het streven naar geluk dat op alle fronten mislukt. Het middel lijkt het gulden vlies zelf te zijn dat wordt gecultiveerd als surrogaat van het geluk. Een afrodisiacum dat mensen terug bij elkaar moet brengen. Het goddelijk geluk wordt daarbij gelijkgesteld aan een streven naar goddeloze lust. Op de ruïnes van de mythologie zijn de grote helden slechts bange, getekende mensen, die met het oog op hun verroeste relaties hulpeloos een afrodisiacum achterna lopen. Medea, die zich in haar geloof in de 'echte' liefde verzet tegen de mythe van het vlies, wordt daarbij blindelings omver gelopen.


Fragment


Deel 2 KORINTHE - eerste scène

IASON
Medea alsjeblieft

MEDEA
Blijf van me af
Ben je verliefd

IASON (geeft haar een klap)
Het spijt me

MEDEA
Sla me nog eens alsjeblieft

IASON
Neem me niet kwalijk

MEDEA
Ik smeek het je

IASON
Vind je het lekker soms

MEDEA
Wat
IASON
Nou

MEDEA
Ik

IASON
Wat

MEDEA
Nee

IASON
Is er iets

MEDEA
Ga maar

IASON
Wat is er dan

MEDEA
Hoezo Nee Ga nu maar
Wat zou er zijn

IASON
Tot straks dan maar Ik ga

MEDEA
Ga dan

IASON
Ik ga

MEDEA
Ik laat me slaan
Vind ik het lekker soms
Vind jij het lekker

SLAAF
Soms

MEDEA
Ik had vannacht een droom dat Iason mij verliet
Alles was scheefgegroeid De wereld lag
in schotsen om mij heen De bomen stonden
uit het lood Het hemeldak liep schuin
boven het hellend vlak waar ik op stond
Als ik mijn hoofd boog leek alles weer recht
maar dat hield ik niet vol
En daar kwam Iasonson ons kind,
met in zijn handen Iasons hoofd
Eet op zei Iasonson
die leugenaar
en graaf de leugens uit zijn kop
Hij gaf zijn vaders hoofd aan mij
Verkrampt zag het er uit
ontredderd en beschaamd
Het hoofd van Iason op mijn schoot
Het keek mij smekend aan
maar ik bleef koud
greep met mijn nagel in de holte van zijn oog
doorstak het vrat het op en lepelde
omdat de smaak mij wel beviel
ook nog een zoetig kopvlees
uit zijn oren neus en mond
De leugen in zijn aangezicht werd zacht
de grijns verweekte en werd slap
en Iason keek me aan Het ene oog
dat hij nog had keek recht omhoog
Wat wil je nog van mij zei hij
Ik ben de vader van jouw kind
De rest is mij ontsnapt
Ik gun jou alle liefde maar
verwacht van mij de volle
laag niet meer
Zo is het toch Iason
of heb ik ongelijk

IASON
Je hebt gelijk
Wat wil je nog van mij
Ik ben de vader van jouw kind
De rest is mij ontsnapt
Ik gun jou alle liefde maar
verwacht van mij de volle
laag niet meer

MEDEA
Kapot
Je hebt een ander niet
Je wilt dat ik ruim baan maak voor een gans

IASON
Nou nou
Ze is prinses

MEDEA
Ik wist het wel Die grijze duif Die slet
Natuurlijk pis je liever in zo¹n maagdelijke
muizenspleet dan in mijn uitgescheurde gat
Vervloek de dag waarop ons kind zijn kop stak
uit mijn vlees Moet ik je dankbaar zijn
voor deze zoon die sprekend op jou lijkt
Of denk je met je zaad
de som te hebben uitbetaald
die jij me schuldig bent
Betaald zal ik je zetten wat je mij ontnam
Ik dood je zoon wanneer je me verlaat

IASON
Dat doe je niet Het is de jouwe ook

MEDEA
Niet meer als je de liefde loochent die hem heeft verwekt

IASON
Je bent gek Ik laat je opsluiten als je ons kind bedreigt

MEDEA
Acht jij me tot een dergelijk vergrijp in staat

IASON
Ik ken je niet Je bent mij altijd vreemd geweest

MEDEA
Dan zal je me nu leren kennen

IASON
Je dreigt met wraak

MEDEA
Geen straf is zwaar genoeg voor jouw verraad
Een dode broer was jij mij waard

IASON
Die schuld heb ik al afbetaald

MEDEA
In handen gaf ik jou mijn lot
Mijn huis Mijn land verraadde ik
Voor jou heb ik de woede van mijn vader
op mijn hals gehaald
De tranen van mijn moeder losgeweekt
omdat het kuiken nooit is teruggekeerd
Ik heb jou van de dood gered
Het gulden vlies dank je aan mij
Een broer ben je me schuldig bovenal
De rekening is lang
Vereffenen kan je hem nooit

IASON
Medea keer de zaak niet om Bevrijd
heb ik jou uit het zompig nest
waarin je welhaast was gestikt
Jij hebt gebruik gemaakt van mijn welwillendheid
je mee te nemen op mijn schip

MEDEA
Wie zegt dat Iason jij toch niet
De vader van mijn kind
De man van wie ik hou

IASON
Maar waarom presenteer je mij pas nu
een rekening van jaren oud

MEDEA
Waarom waarom waarom waarom waarom
Waarom schend jij ons kontrakt
De liefdeseed die jij me zwoer is
onvoorwaardelijk en levenslang

IASON
Die woorden zijn te groot
Te zwaar te lang
Eén dwaas moment van liefde of van lust
biedt nog geen recht op levenslang geluk
Daarbij zijn we in jouw belang getrouwd
om te ontkomen aan jouw vaders wraak

MEDEA
Was onze liefde dan een leugen
Iason Ons geluk

IASON
Nee Ja Nee natuurlijk niet op dat moment
Vergeef me en vergeet me alsjeblieft
Sla dicht het boek en denk niet meer aan mij
Vergeten brengt genezing
Sluit je oog en spoedig bloedt het hart niet meer

MEDEA
Jouw hart is bloedeloos
het mijne onverzadigbaar
Vergeten is een marteling
daar offer ik mijn liefde niet voor op
Wat wil ik nog van jou Nu donder op

IASON
Goed goed

MEDEA
Iason Iason kom terug

IASON
Waarom

MEDEA
Begrijp je dat dan niet

IASON
Jawel al weet ik niet of je dat ook bedoelt

MEDEA
Iason wat denk je dat ik voel

IASON
Begrijpen wat een ander voelt is principieel
onmogelijk Niet huilen Hou je in
Wat denk je te bereiken met publiek
vertoon van dit soort sentiment
Verneder je toch niet Wat toen was
is geweest Blaas het niet op Echtbreuk
Is dat een drama waard Natuurlijk
gun ik je je woede en verdriet
Je haat me Goed spuug al je gal maar uit
Misschien lucht het je op Misschien
dat je daarmee de liefde overwint
die je zo kwelt Al vraag ik me wel af
wat dat voor liefde is die zo in haat
omslaat bij de geringste tegenwind

MEDEA
Iason
Vanaf het eerste ogenblik dat ik je zag
was jij mijn man Een god
die uit den vreemde kwam
Wie sprak hier over liefde
Ziekte
Dwanggedachte
Willoos lijf
De haat is machteloos als zij geen wapen heeft
Zij schroeit van binnen uit
mijn buik kapot
Onvruchtbaar slijk
Waar is je ploeg Iason
Zaai jong geluk
Bevecht de ouderdom
Doorsteek nog eens een maagdenvlies
O jongensdroom je kan niet stuk
O afgebrand genot
De nasmaak van geluk
brandt bitter in de mond
Goor zaad
Mocht ik mij laven aan dat roekeloze vocht
tot dronkenschap
Onverzadigbaar was ik
wanneer jouw lust zich ook maar openbaarde
dag en nacht in een paleis of in een kolenhok
in een kajuit diep in het Kolchisch woud
op zee ter land
bij volle maan of in complete duisternis
Geen korrel zand door ons geplet
bleef onbevlekt
Mijn maat is voor jouw lust nooit vol geweest
Met open mond
mijn tong een spons
die van jouw laars het vuil aflikt
Verkrachting is de mooiste liefdesdaad
Iason mag ik jouw voetveeg zijn
je slet je hoer je koe je teef
Dat i
s toch al heel wat
voor een barbaarse vrouw als ik
Wat heet barbaars Beestachtigheid
Het brullend kind
heeft haar manieren afgeleerd
en spreekt nu braaf
het Grieks dictaat van de beschaafde staat
de mond in een beleefde plooi
gewillig minzaam en beschaamd
voor haar barbaarse vaderland
Zo heb ik mij geschikt naar Griekse wetten en gebruik
De Griekse rede staat garant voor maat en evenwicht
maar door de dunne huid steekt onbeschaafd
en wreed het koude mes van dit verraad
Het leugensmoel van de beschaafde mens
verdient een schaafwond dwars
over het aangezicht Kapotte neus
Drie zwarte tanden Scheve lip
Gekarteld oor dwars over aangenaaid
O haat De beelden laten mij niet los
Verachting is te week De doodstraf
is te licht voor jouw verraad Levend gevild
Gevierendeeld Verbrijzeld hoofd
De nagels afgepeld De haren
uitgerukt en in de mond gepropt
O onverteerbare hoop stront Kak Schijt
Vergiftigd bloed Een kledder braaksel Kots

IASON
Wat ongeremde haat al niet vermag
Ga door Het lucht je zichtbaar op
Ben je nu klaar ineens
Medea zeg eens iets
Het spijt me zo dat ik
Ik weet niets meer

 
further information click here
 
« back
   Czech Republic »
   Finland »
   France »
   Germany »
   Netherlands »
   Poland »
   United Kingdom »
   Slovakia »
   Sweden »
   Further Projects »
home | contact | disclaimer © 2018 Information Centre for Drama in Europe (ICDE). All rights reserved.