home | about | partners | faq | contact


  play details
 
search

You can use wildcards.
 
 advanced search >>
 
 select language of
translation >>
 
 alphabetical list
by playwright >>
play "GSM  (Handy)"

original title GSM 
original language Dutch 
playwright Don Duyns
world premiere 2003
title of translation GSM  (Handy) 
language of translation German 
translator Eva Maria Pieper
synopsis GSM schetst het beeld van de huidige generatie jongeren, die opgroeit zonder idealen en zonder grenzen. Ze leven permanent in het nu, geconfronteerd met hun opgroeiende lichamen en ontluikende, vaak zinloze gedachten, die ze per mail, sms of in een gewoon gesprek uitwisselen als oneliners en clichés. Ze spiegelen zich aan film en televisiebeelden en komen erachter dat het zo eenvoudig toch niet is. Het grenzeloze leven waarin alles bereikbaar lijkt, betekent ook afstomping en het zoeken naar extreme ervaringen. De jongeren slikken pillen die ze laten hallucineren, proberen nieuwe relatievormen uit, roepen een tijdje alleen maar 'pis'.

Het thema dringt zich door de duur van de toestand waarin de figuren zich bevinden, onontkoombaar aan de lezer op. Er zit verder geen enkele structuur in, wat ook de figuren - van personages is geen sprake - irriteert. GSM vertelt daardoor gelijktijdig het verhaal van acteurs die zoeken naar een stuk dat ergens over gaat. Ze verzuchten herhaaldelijk 'dat ze er zo niet uitkomen', dat ze gek worden 'van die hapsnapgesprekjes en kutoneliners'. "Kan er niet 's iemand een samenhangend betoog opbouwen, iets van een gedachte ontwikkelen, een coherente stellingname?"

Een enkele poging tot een liefdevol gesprek en diverse rake stellingen houden de aandacht van de lezer vast. Zo concludeert Maarten over zijn globalistische, kapitalistische generatie: "Wij zijn allemaal onze eigen firma geworden. De firma Ik. Met als enige firmant en aandeelhouder: het ego. Ik. Mij. Kernbegrippen voor de succesvolle ondernemer anno 2003." Een treffend beeld van de wereldburger als economische en maatschappelijke kern, waar tegelijkertijd de eenzaamheid vanaf straalt.GSM ging op 11 september 2003 in première bij de Toneelacademie Maastricht in regie van Don Duyns en werd gespeeld door toneelschoolstudenten.
 
further information click here
 
« back
   Czech Republic »
   Finland »
   France »
   Germany »
   Netherlands »
   Poland »
   United Kingdom »
   Slovakia »
   Sweden »
   Further Projects »
home | contact | disclaimer © 2018 Information Centre for Drama in Europe (ICDE). All rights reserved.