home | about | partners | faq | contact


  play details
 
search

You can use wildcards.
 
 advanced search >>
 
 select language of
translation >>
 
 alphabetical list
by playwright >>
play "Stalker"

original title Stalker 
original language Dutch 
playwright Gerardjan Rijnders
world premiere 2000
title of translation Stalker 
language of translation English 
translator Robert Klinkenberg
synopsis Een succesvol vrouwelijk kunstenaar, haar financier en haar sterperformer vormen al lange tijd een artistieke drie-eenheid. Het creatieve proces verloopt echter steeds moeizamer. Hun wederzijdse afhankelijkheid vergiftigt de verhoudingen. Wanneer een stalker de performer tot het object van zijn obsessionele liefde maakt, is dat een complicatie die alles ontregelt. De stalker zit zijn liefdesobject dag en nacht op de huid en gaat op die manier ook deel uitmaken van het leven van de anderen.
Stalker is een theatrale verbeelding van de poëzie, de destructie, de kracht en de wanhoop van het creatieve proces. Een explosie van taal, waarbij de personages steeds dezelfde dialogen herhalen, in steeds een nieuwe context. Daarbovenop, als echo, kopie of 'output' van de conflicten tussen de leden van het artistieke team, worden hun teksten herhaald door personages met namen die een anagram of verbastering zijn van de namen van de hoofdpersonen. Zo wordt Air Ria, Idool Ido en Aretha Riet.
Door de voortdurende herhalingen, in combinatie met de Rijnders kenmerkende half afgemaakte zinnen en dialogen, ontstaat er geen lineaire ontwikkeling maar een hortende, stokkende afwikkeling van een gebeurtenis. Centraal staat een herinnering aan een moment in het verleden, dat vermoedelijk met liefde heeft te maken, of met het creëren van een geloofwaardige liefdesscène. Stalker beweert liefdesbrieven te hebben ontvangen van Idool, die dat ontkent. Vooral de beschrijving en bevestiging van die gebeurtenis is van belang voor de personages. Dat bepaalt niet alleen de waarde van wat gebeurde, maar ook de waarde van de personages zelf.
De personages worden gevolgd en in hun spreken begeleid, becommentarieerd of tegengesproken door de muziek van de zwijgende musicus Leblanc.

Stalker ging op 14 juni 2000 in première als coproductie van Toneelgroep Amsterdam en het Holland Festival in regie van Gerardjan Rijnders.


Fragment


RIA AF. STILTE.

IDOOL
Gekjes-gedoe

ARETHA
Waar heb ik nou zo'n vijftig jaar
Bonnetjes voor verzameld
Zegeltjes geplakt
Put-obligaties gehamsterd
De kranten door gevinkt
Oorlogen overleefd en verwerkt?

AIR
Scheep jij me weer met mijn moeder op

ARETHA
Jouw moeder?

AIR
Mijn moeder
Ja
Sinds jouw zoon en ik
Heb jij niets anders gedaan
En nu druk ik me nog mild uit
Dan mij voortdurend
En met een hartverscheurende inzet

ARETHA
Ik?

AIR
Laat me uitspreken
Voortdurend en met een hartverscheurende

ARETHA
Tegen wie heb je het?

AIR
Vanaf mijn
Eerder zelfs
Heb jij je nog maar een enkel doel gesteld
En ontken het niet

IDOOL
Kop houden!

AIR
Ik hou mijn kop absoluut niet
Zolang zij daar denkt
Aanspraken te kunnen maken
Op een vanzelfsprekende aanwezigheid

ARETHA
Wat doe ik?

IDOOL
Bemoei je er niet mee

ARETHA
Ze heeft het tegen mij!
Ze heeft het tegen mij!

AIR
Tegen wie anders?
Tegen wie anders?

IDOOL
Dit is volstrekt onzinnig
Dit is alsof

AIR
Vlucht jij maar weer
Onttrek je maar weer
Duik maar weer onder
Struisvogelprak

ARETHA
Ik heb jou jaren lang
Zonder dat jij dat zelfs maar vermoedde
Durfde te vermoeden
Vermoedde te vermoeden
Jaren lang heb ik jou

AIR
Uitgewoond
Jij hebt mij geestelijk en creatief uitgewoond
Uitgebuit
Terwijl je met je zelfvoldane reet
Op de levensmalaise zat
Wrattenzwijn

IDOOL
Wat is dit voor een uitlopend tevenkransje
Stuitend spuitend wijfjes...

AIR
Ga in de zon liggen rotten

ARETHA
Druip af
Misbaksel

IDOOL
Is hier de waanzinsbliksem ingeslagen
Of is jullie darminhoud woord geworden?

ARETHA
God ons bemiddelingsmeneertje

IDOOL
God?

ARETHA
God nee

AIR
Pauze!

IDOOL
Ik ben al weg
IDOOL VERTREKT, TREFT STALKER.
Sorry

STALKER
Hoi
Ik hou van jou

IDOOL
Waarom?

STALKER
Omdat

IDOOL
Omdat?

STALKER
Om jou

IDOOL
Je kent me niet

STALKER
Nou
Ga dan maar weer naar binnen

IDOOL
Heb ik even niks te zoeken

STALKER
O
Dus ik ben het alibi?

IDOOL
Wat wil je van me?

STALKER
Jou

IDOOL
Je kent me niet

STALKER
Ga dan maar weer naar binnen

IDOOL
Maak ik zelf wel uit

STALKER
Jij hebt me toen al die brieven geschreven

IDOOL
Ik?

STALKER
Weet je dat niet meer?

IDOOL
Wanneer?

STALKER
Een jaar of wat geleden
Iedere dag
Drie maanden lang

IDOOL
Wat schreef ik dan?

STALKER
Weet je dat niet meer?

IDOOL
Ik heb jou nooit geschreven
Ik weet niet eens hoe jij heet
STALKER HAALT EEN STAPEL BRIEVEN TE VOORSCHIJN.
Waanzin
IDOOL GAAT TERUG.
Waanzin
Gekjes-gedoe

STILTE.

ARETHA
Okay
Ik ben de archivering
Het residu
De boekhouding zo je wilt
De balans uiteindelijk
Het zal allemaal wel weer op mij neerkomen
Maar kwak me niet in de hoek
Van het 'Damals'
Mijn straten heb ik geveegd
Om jou een pad te banen

AIR
O ja?
O nee?
Alsof dat vrieskist-hart

IDOOL
Begint het?
Begint het nu alweer?

AIR
Zij begint
Zoals zij al jaren lang

ARETHA
Stumper met je waanideeën
Stotterend orakel
Zwelgend in je namaak fantasieën
Voegt niets aan de wereld toe
Dan wat kapotte complotten

AIR
Alsof jij niet zelf
Na die ene armetierige worp

IDOOL
Als jullie er nu eens
Voor één keer

AIR
En als het ware via slinkse

ARETHA
Onze tunneldeskundige

AIR
Wie?

ARETHA
Meneer het Middelpunt
Episch centrum van de hunkering
Makelaar in zuchten
Idool van kneuzen en borderliners

IDOOL
Kunnen we niet
Jullie ik
Als wellicht een gebaar

AIR
Een loos gebaar

IDOOL
Een bereid
Een eerste schrede

ARETHA
Op drijfzand

IDOOL
Een even
Een staakt
Een wie weet
Ik weet
Gelogen

ARETHA
Hou maar op

AIR
Windbuil

ARETHA
Treurig niemandsland

AIR
Wanhoopsoffensief

ARETHA
Zorgmanager

IDOOL
We horen
we zien

AIR
Wat?

IDOOL
Ik zie
Ik zag
Ik hoorde

AIR
Dat maak ik wel uit
STILTE.
We zien

IDO OP.

 
further information click here
 
« back
   Czech Republic »
   Finland »
   France »
   Germany »
   Netherlands »
   Poland »
   United Kingdom »
   Slovakia »
   Sweden »
   Further Projects »
home | contact | disclaimer © 2018 Information Centre for Drama in Europe (ICDE). All rights reserved.